Algemene voorwaarden

Universal Imports bvba verleent u de toestemming om de documenten uitsluitend voor informatieve en niet-commerciële doeleinden te reproduceren, op voorwaarde dat de onderstaande vermelding betreffende het auteursrecht wordt vermeld op alle kopieën van de documenten of van onderdelen ervan. Universal Imports bvba behoudt altijd alle rechten, inclusief auteursrechten, die zij kan hebben op gegevens, bestanden en/of afbeeldingen, tekst en de multimedia die zij bevatten. Het op een of andere manier publiceren, kopiëren of herverdelen van deze documenten of van onderdelen ervan voor persoonlijke winst of bedrijfswinst is verboden. De toegang tot en het gebruik van de website www.unibright.be impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Copyright © 2010 Universal Imports.
Copyright © 2010 Universal Imports - Universal Imports bvba, Belcrownlaan 13 Q, B-2100 Antwerpen (BELGIUM). All rights reserved.
Copyright in these documents published on the Uni-Bright World Wide Web Site is owned by Universal Imports bvba

In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie van de taalversies is de nederlandse tekst bindend. 

Hebt u interesse in onze activiteiten?

Laat je gegevens achter